Bronseplassen.no

Kurs i 2024?


Hvis du har lyst til å holde kurs, workshops eller annet, kontakt oss om dette.
Bronseplassen har både plass og kapasitet til å huse ulike arrangementer, festivaler, kursvirksomhet og eventer.

Bronseplassen, orgnr: 988278343, Høvågveien 500, 4770 Høvåg