Bronseplassens lenker - vikinglag, historiekilder, nyheter, museer, urbefolkning, på naturens premisser, håndverk, lokale lenker mm...
Agder Vikinglag
Borg Vikinglag Lofotr Ribes Vikinger
Ribes Vikinger
isefj3r.jpg
ARILD HAUGES RUNER
Arkeologi i Nord

Blog av
Frans-Arne Stylegar
Gorms bilder på foto.no
Heimskringla - Norrøne tekster
Forntida teknik

National Geographic

Ancient World News

AmS, Stavanger
EXARC - experimental archaeology
Roskilde

 
Hildringstimen
Harald Juul.com
 
eikthyrnir.no

Levende vikingtids-formidling

 
Raulandsakademiet   Saga Bok / Erling Skjalgssonselskapet
Vikingnet.dk

Mornir Vikinggruppe

Vikingvalley.no

Scaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

Høvågs idrettslag
Bronsealdermusikkspill på Jevnaker.